Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolokwium Jagiellońskie 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja w sprawie zmiany zasad zaliczenia ćwiczeń z prawa cywilnego

Zmiana zasad zaliczenia ćwiczeń z prawa cywilnego w roku akademickim 2019/2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz braku możliwości przeprowadzenia kazusów zaliczeniowych, po konsultacji z Samorządem Studentów podjęto decyzję o zmianie zasad zaliczenia ćwiczeń z prawa cywilnego w roku akademickim 2019/2020.

Studenci, którzy zaliczyli co najmniej jeden kazus zaliczeniowy w semestrze zimowym i nie mieli większej liczby nieobecności na zajęciach, niż zostało to określone w regulaminie, otrzymają na tej podstawie zaliczenie z ćwiczeń (wpisane do USOS).

Studenci, którzy nie mieli większej liczby nieobecności w semestrze zimowym, niż określona w regulaminie, ale nie przystępowali do kazusów zaliczeniowych albo żadnego kazusu nie zaliczyli w semestrze zimowym, mogą uzyskać zaliczenie w sposób zdalny, na podstawie krótkiego kazusu, którzy otrzymają od prowadzącego ćwiczenia w trakcie wideokonferencji. Student, po zapoznaniu się z treścią kazusu wyświetlonego na ekranie, musiałby przedstawić ustnie propozycję jego rozwiązania zgodnie ze schematem, jaki był omawiany na ćwiczeniach. W razie zaliczenia kazusu student otrzymywałby zaliczenie z ćwiczeń (wpisywane do USOS).

Terminy kazusów zaliczeniowych zostaną ustalone przez prowadzących w ramach poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Studenci, którzy w pierwszym semestrze przekroczyli limit nieobecności wynikający z regulaminu, nie mają możliwości uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.

Data opublikowania: 19.04.2020
Osoba publikująca: Szymon Romanow