Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2019/2020

Terminy egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2019/2020

W zakładce Prawo cywilne - Egzaminy opublikowane zostały terminy egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2019/2020.

W sesji letniej część testowa egzaminu zostanie przeprowadzona w formie online 8 lipca 2020 r. Zostanie zorganizowany jeden termin testu dla studentów przystępujących do któregokolwiek z terminów lipcowych. Część kazusowa egzaminu odbędzie się natomiast w dniach 15, 16 i 17 lipca 2020 r.

W sesji jesiennej zorganizowane zostaną dwa terminy. Egzamin testowy (w formie online) odbędzie się 1 września 2020 r., natomiast część kazusowa - 3 września 2020 r. Drugi termin egzaminu w zakresie części testowej (w formie online) odbędzie się 11 września 2020 r., z kolei w części kazusowej - 15 września 2020 r.

Student, który zaliczył test w pierwszym terminie, nie musi przystępować do testu przed egzaminem poprawkowym (zasada ta nie ulega zmianie). Studenci, którzy otrzymali zaliczenie ćwiczeń, otrzymują dodatkowe 3 punkty na egzaminie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie egzaminu (czyli w razie uzyskania pozytywnej oceny z części kazusowej).  


Ze względów bezpieczeństwa osoby, które nie zaliczą testu, nie przystępują do części kazusowej.

Informacje o zasadach przeglądania prac egzaminacyjnych będą publikowane na bieżąco, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej.