Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat w sprawie egzaminu testowego z prawa cywilnego

Komunikat w sprawie egzaminu testowego z prawa cywilnego

Osoba, która przystępuje do testu, a nie przystępuje do części kazusowej otrzymuje ocenę niedostateczną z I terminu. Odsunięcie w czasie testu w lipcu jest spowodowane tym, aby osoby, które go nie zaliczą, nie musiały przyjeżdżać na uczelnię. Jest to więc podyktowane względami bezpieczeństwa i organizacji egzaminu w warunkach reżimu sanitarnego.

Nie ulega zmianie zasada, że wynik z testu w I terminie zostaje zaliczony na poczet egzaminu poprawkowego. Wynik ten nie zostaje zaliczony na poczet egzaminu zdawanego przez studentów, którzy przystępują do trzeciego terminu egzaminu z danego przedmiotu w tym samym roku (pkt III.3 zasad zaliczenia ćwiczeń i organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2019/2020).

Data opublikowania: 27.05.2020
Osoba publikująca: Szymon Romanow