Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat w sprawie organizacji kolokwium z prawa cywilnego w dniach 30 XI - 4 XII 2020 (studia stacjonarne) i 18-20 XII 2020 r. (studia niestacjonarne)

Kolokwium z prawa cywilnego zostanie zorganizowane w sposób zdalny. Więcej informacji po kliknięciu w link.

Kolokwium z prawa cywilnego zostanie zorganizowane w sposób zdalny według następujących reguł:

  1. Tekst kazusu zaliczeniowego zostanie zamieszczony w aplikacji MS Teams. Prowadzący zajęcia poinformuje studentów z wyprzedzeniem o dokładnym miejscu opublikowania dokumentu z treścią kazusu.
  2. Rozwiązanie kazusu zaliczeniowego przez studenta następuje ręcznie, na kartce papieru kancelaryjnego lub kartce w formacie A4. Prace nieczytelne nie będą oceniane (zob. pkt V.7 zasad zaliczeń ćwiczeń i organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2020/2021).
  3. Przez cały czas trwania kolokwium student ma obowiązek mieć włączoną kamerę i mikrofon. Wyłączenie kamery lub mikrofonu w trakcie kolokwium jest równoznaczne z brakiem zaliczenia kolokwium.
  4. W trakcie kolokwium student może korzystać z kodeksów oraz SIP LEX i Legalis, a także notatek z zajęć i wykładów.
  5. Czas na rozwiązanie kazusu zaliczeniowego wynosi 90 minut. Student powinien przesłać rozwiązanie pracy w ciągu 10 minut po upływie czasu na rozwiązanie kazusu. Prace przesłane po wskazanym terminie nie będą sprawdzane. Możliwe jest wymaganie przez prowadzącego użycia specjalnych aplikacji (bezpłatnych) do przesłania skanu rozwiązania w odpowiednim formacie.
  6. Zdjęcie lub skany rozwiązania kazusu student obowiązany jest przesłać według instrukcji przekazanej przez prowadzącego.