Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktorant-stypendysta

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktorant - stypendysta w ramach projektu „Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Prawa Cywilnego)
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Ilość miejsc: 1
Wymagania:
 • dyplom magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej (pożądana praca magisterska z zakresu prawa konsumenckiego)
 • odbywanie studiów doktoranckich w zakresie prawa
 • znajomość języków obcych (wymogiem minimalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1)
 • pożądana wiedza i doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie prawa konsumenckiego oraz powiązania prawa i ekologii, jak również opublikowane prace naukowe w tym zakresie 
Opis zadań:
Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów” kierowanego przez prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Do głównych zadań stypendysty będzie należało prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie analiz i przynajmniej jednej publikacji naukowej w następującym zakresie:
 • Terminologia i metodologia prawa i ekologii w prawie prywatnym 
 • Kwestie ogólne wpływające na ekologiczną efektywność dyrektywy 2019/771 
 • Szczególne rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2019/771 wpływające na jej efektywność ekologiczną
 • Weryfikacja możliwości i konsekwencji inkorporacji kryterium ekologicznej efektywności do prawa prywatnego, w szczególności w ramach regulacji umów sprzedaży 
 • Paradygmat ochrony konsumenta w przypadku umów sprzedaży a postulat efektywności ekologicznej - poszukiwanie optimum 
 • Opracowanie projektu ekologicznie efektywnego prawa umów
Typ konkursu NCN: Maestro 11
Termin składania ofert: 28.06.2021, 23:59
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres ecosales@uj.edu.pl
Warunki zatrudnienia:
Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stypendium obejmuje 12 miesięcy, całość wynagrodzenia Stypendysty wynosi 18.000 zł brutto, co daje 1.500 zł brutto na miesiąc.
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:
 • CV zawierającego zwłaszcza informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) – ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wykazujących spełnienie wymagań konkursowych
 • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (link znajduje się na: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia,  oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie).
Szczegółowe informacje:
prof. dr. hab. Fryderyk Zoll: ecosales@uj.edu.pl, fryderyk.zoll@uj.edu.pl