Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktorant-stypendysta

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktorant - stypendysta w ramach projektu „Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Prawa Cywilnego)
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Ilość miejsc: 1
Wymagania:
 • dyplom magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej (pożądana praca magisterska z zakresu prawa konsumenckiego)
 • odbywanie studiów doktoranckich w zakresie prawa
 • znajomość języków obcych (wymogiem minimalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1)
 • pożądana wiedza i doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie prawa konsumenckiego oraz powiązania prawa i ekologii, jak również opublikowane prace naukowe w tym zakresie 
Opis zadań:
Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów” kierowanego przez prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Do głównych zadań stypendysty będzie należało prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie analiz i przynajmniej jednej publikacji naukowej w następującym zakresie:
 • Terminologia i metodologia prawa i ekologii w prawie prywatnym 
 • Kwestie ogólne wpływające na ekologiczną efektywność dyrektywy 2019/771 
 • Szczególne rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2019/771 wpływające na jej efektywność ekologiczną
 • Weryfikacja możliwości i konsekwencji inkorporacji kryterium ekologicznej efektywności do prawa prywatnego, w szczególności w ramach regulacji umów sprzedaży 
 • Paradygmat ochrony konsumenta w przypadku umów sprzedaży a postulat efektywności ekologicznej - poszukiwanie optimum 
 • Opracowanie projektu ekologicznie efektywnego prawa umów
Typ konkursu NCN: Maestro 11
Termin składania ofert: 28.06.2021, 23:59
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres ecosales@uj.edu.pl
Warunki zatrudnienia:
Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stypendium obejmuje 12 miesięcy, całość wynagrodzenia Stypendysty wynosi 18.000 zł brutto, co daje 1.500 zł brutto na miesiąc.
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:
 • CV zawierającego zwłaszcza informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) – ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wykazujących spełnienie wymagań konkursowych
 • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (link znajduje się na: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia,  oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie).
Szczegółowe informacje:
prof. dr. hab. Fryderyk Zoll: ecosales@uj.edu.pl, fryderyk.zoll@uj.edu.pl