Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolokwium Jagiellońskie 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie z prawa cywilnego

Informujemy o tegorocznej edycji Konkursu organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ w porozumieniu z Katedrą Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs składa się z dwóch następujących po sobie etapów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Pierwszy etap odbędzie się w środę 13.04.2022 o godz. 17:30 w formie zdalnej. Drugi etap odbędzie się 5 maja w formie stacjonarnej – miejsce i godzina odbycia drugiego etapu zostaną ogłoszone z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.


Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnieni do składania egzaminu z przedmiotu prawo cywilne w roku akademickim 2021/2022. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Regulamin zostanie opublikowany wkrótce. Zgłoszenia będą przyjmowane w sposób określony przez komunikat wydany przez organizatora.


Zakres przedmiotowy Konkursu jest tożsamy z zakresem egzaminu z przedmiotu prawo cywilne. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują w formie online zestaw 40 pytań testowych w formie testu jednokrotnego wyboru z 3 możliwymi wariantami odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut. Prace ocenia się w skali 0–40 punktów. W drugim etapie może wziąć udział nie więcej niż 150 uczestników. Do drugiego etapu zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy w pierwszym etapie uzyskali co najmniej 1 punkt więcej niż uczestnik sklasyfikowany na 151. pozycji listy rankingowej.
W drugim etapie uczestnicy rozwiązują 1 kazus. Prace ocenia się w skali 0–20 punktów. Finalistą Konkursu zostaje uczestnik, który zakwalifikował się do drugiego etapu i uzyskał w nim co najmniej 7 punktów. Tytuł laureata przysługuje uczestnikom, którzy otrzymali trzy najwyższe wyniki. Finaliści i laureaci zyskują uprawnienie do wpisu oceny uzyskanej na podstawie wyniku Konkursu jako oceny z egzaminu (zgodnie z przyjętą skalą), co jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu prawo cywilne.


Szczegółowe zasady, terminy i procedury określa Regulamin, który zostanie zamieszczony w najbliższym czasie. W celu uzyskania dalszych informacji polecamy uwadze profil Koła Naukowego Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego na FB.