Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONFERENCJE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IDEA

Idea Kolokwiów zrodziła się w 2009 r. z kilkuletniej obserwacji corocznych konferencji odbywających się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizowanych m.in. przez dr hab. Jarosława Majewskiego – prof. UKSW i Katedrę Prawa Karnego tamtejszej uczelni.  Konferencje te – zwane "Kolokwiami Bielańskimi" – są wspaniałą platformą wymiany poglądów w kwestiach podstawowych dla dogmatyki prawa karnego w Polsce.

Bazując na tym modelu 19 marca 2010 r. w Krakowie odbyło się "I Kolokwium Jagiellońskie" poświęcone zmianom w zakresie prawa hipotecznego. Udało nam się tym samym skutecznie wdrożyć podobną formułę spotkań i wymiany myśli między praktykami a teoretykami w odniesieniu do prawa cywilnego. 

Dążymy do tego, by podczas kolokwiów, które są tematyczne, pracownicy naukowi oraz praktycy z całej Polski mieli możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Jesteśmy przekonani, że nie da się oddzielić tych dwóch płaszczyzn w procesie poznania i stosowania prawa cywilnego, dlatego za sprawą "Kolokwiów Jagiellońskich" staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowiska cywilistów – teoretyków i praktyków.