Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ

 

e-mail: marlena.pecyna@uj.edu.pl

wykształcenie:

 • styczeń 2002: współpraca z Polsko Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ oraz Ośrodkiem  Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ;
 • lipiec 2002: uzyskanie stopnia magistra prawa na WPiA UJ;
 • czerwiec 2005: dyplom Studiów Literacko-Artystycznych na Wydziale Polonistyki UJ;
 • 2007-2014 – współkoordynator Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (obecnie Studenckiej Poradni Prawnej UJ);
 • czerwiec 2008: egzamin adwokacki;
 • czerwiec 2008: uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego; 
 • październik 2008: zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego UJ;
 • kwiecień 2014: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo;
 • maj 2015: powołanie na funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych;
 • październik 2016: zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego;

zainteresowania naukowe:

 • część ogólna prawa cywilnego,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo umów,
 • prawo konsumenckie,
 • prawo gospodarcze,
 • postępowanie cywilne,
 • europejskie prawo prywatne,
 • międzynarodowe prawo prywatne,
 • ochrona praw człowieka,
 • teoria prawa,
 • filozofia prawa.

nr ORCID: 0000-0001-5093-5486

informacje dodatkowe:

 • członkini Europejskiego Instytutu Prawa (ELI); wiceprzewodnicząca ELI Polska; członkini Rady Programowej czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego; koordynator współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Sanktpetersburskim Państwowym Uniwersytetem;
 • gościnny wykładowca na Hidayatullah National Law Univeristy w Indiach; odbyła pobyty naukowe na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Instytucie Puszkina w Moskwie, CUA w Waszyngtonie, na Uniwersytecie w Kilonii, w FOWI w Wiedniu, Sanktpetersburskim Państwowym Uniwersytecie, University of California - Berkeley Law School;
 • współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w ramach zespołów problemowych, w tym do spraw ochrony konsumenta, części ogólnej zobowiązań projektu nowego kodeksu cywilnego, części szczególnej zobowiązań, w tym świadczenia usług; realizuje indywidualne i grupowe projekty naukowe w ramach europejskich i krajowych grantów badawczych;