Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ

e-mail: marlena.pecyna@uj.edu.pl

dyżur: czwartek, godz. 14:45 - 15:45, s. 207

 

 

 

 

 


wykształcenie:

 • styczeń 2002: współpraca z Polsko Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ oraz Ośrodkiem  Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ;
 • lipiec 2002: uzyskanie stopnia magistra prawa na WPiA UJ;
 • czerwiec 2005: dyplom Studiów Literacko-Artystycznych na Wydziale Polonistyki UJ;
 • 2007-2014 – współkoordynator Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (obecnie Studenckiej Poradni Prawnej UJ);
 • czerwiec 2008: egzamin adwokacki; wpis na listę adwokatów ORA w Krakowie;
 • czerwiec 2008: uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego; 
 • październik 2008: zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego UJ;
 • kwiecień 2014: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo;
 • maj 2015: powołanie na funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych;
 • październik 2016: zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego;

zainteresowania naukowe:

 • część ogólna prawa cywilnego,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo umów,
 • prawo konsumenckie,
 • prawo gospodarcze,
 • postępowanie cywilne,
 • europejskie prawo prywatne,
 • międzynarodowe prawo prywatne,
 • ochrona praw człowieka,
 • teoria prawa,
 • filozofia prawa;
 • wpływ nowych technologii na prawo;
 • biotechnologia a prawo.  

nr ORCID: 0000-0001-5093-5486


informacje dodatkowe:

 • członkini Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności;
 • członkini Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk;
 • członkini Europejskiego Instytutu Prawa (ELI) oraz ELI Polska HUB;
 • przedstawicielka PAN w ramach ALLEA (All European Academies – the European Federation of Academics and Humanities) – ALLEA permanent working group on intellectual property rights;
 • członkini Members Consultive Commitee (ELI) ds. Projektów: Guinding Principles and Model Rules on Algorithmic Contracts; Access to Digital Assets;
 • wiceprzewodnicząca ELI Polska (do czerwca 2020 r.); członkini Rady Programowej czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego; koordynator współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Sanktpetersburskim Państwowym Uniwersytetem;
 • gościnny wykładowca na Hidayatullah National Law Univeristy w Indiach; odbyła pobyty naukowe na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Instytucie Puszkina w Moskwie, CUA w Waszyngtonie, na Uniwersytecie w Kilonii, w FOWI w Wiedniu, Sanktpetersburskim Państwowym Uniwersytecie, University of California - Berkeley Law School;
 • współpracowała z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w ramach zespołów problemowych, w tym do spraw ochrony konsumenta, części ogólnej zobowiązań projektu nowego kodeksu cywilnego, części szczególnej zobowiązań, w tym świadczenia usług;
 • realizuje indywidualne i grupowe projekty naukowe w ramach europejskich i krajowych grantów badawczych;
 • członkini Komitetu Redakcyjnego Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego;
 • adwokat (ORA w Krakowie).