Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy na KJ 2023
Rejestracja na XIII Kolokwium Jagiellońskie (17.11.2023) została zamknięta.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XIII KOLOKWIUM JAGIELLOŃSKIE. KONTRAKTY BUDOWLANE - NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Miejsce Konferencji

XIII Kolokwium Jagiellońskie odbędzie się 17 listopada 2023 r. w sali audytoryjnej w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Dla uczestników przewidziano poczęstunek w czasie przerwy kawowej oraz obiad w Salach Reprezentacyjnych Pałacu Larischa. Można też zapisać się do uczestnictwa zdalnego, uzyskując dostęp do transmisji konferencji (zob. Rejestracja).

Temat Konferencji

Tematem konferencji są kontrakty budowlane zarówno w sektorze inwestycji prywatnych, jak i publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii waloryzacji świadczeń oraz terminów wykonania obowiązków stron, kar umownych i odstąpienia od umowy o roboty budowlane.

Program Konferencji

8:00–9:00: Rejestracja uczestników

9:00–9:15: Otwarcie konferencji (prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński)

9:15–11:15: I. Panel: Trwałość umowy o roboty budowlane

Moderator: prof. dr hab. Wojciech Popiołek

1. Zmiana wysokości świadczenia inwestora z umowy o roboty budowlane - sektor inwestycji prywatnych - prof. dr hab. Piotr Machnikowski

2. Waloryzacja umów o roboty budowlane na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych i tzw. specustawy waloryzacyjnej. Aneksy i ugody waloryzacyjne - teoria i praktyka - prof. dr hab. Przemysław Drapała

3. Terminy w zobowiązaniu z umowy o roboty budowlane: ustalanie, zmiany i wybrane skutki ich naruszenia - dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr

4. Dyskusja

11:15–11:45: Przerwa kawowa

11:45–13:45: II Panel: Kara umowna w kontraktach budowlanych

Moderator: prof. dr hab. Maciej Gutowski

1. Znaczenie określenia maksymalnej wysokości kary umownej uzależnionej od stopnia uchybienia terminowi spełnienia świadczenia w umowach o roboty budowlane - dr hab. Bogusław Lackoroński

2. Miarkowanie kary umownej z uwzględnieniem przyczynienia się wierzyciela do powstania szkody - dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr

3. Proceduralne aspekty miarkowania kary umownej (z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego) - prof. dr hab. Marta Romańska 

4. Dyskusja

13:45–15:15: Przerwa obiadowa: obiad w Salach Reprezentacyjnych Pałacu Larischa

15:15–17:15: III Panel: Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

1. Częściowe odstąpienie od umowy o roboty budowlane - zagadnienie podzielności świadczenia - dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

2. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane w świetle Prawa zamówień publicznych - adw. Patrycja Wysocka

3. Rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane - prof. dr hab. Maciej Gutowski

4. Dyskusja

17.15–17.20: Zakończenie konferencji