Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONFERENCJE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koniec zapisów na KJ
Rejestracja na XII Kolokwium Jagiellońskie 2022 została zamknięta.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XII KOLOKWIUM JAGIELLOŃSKIE. USTAWA DEWELOPERSKA 2.0.

 

Miejsce Konferencji

XII Kolokwium Jagiellońskie odbywa się 1 lipca 2022 r. w sali audytoryjnej w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Dla uczestników przewidziano poczęstunek w czasie przerw kawowych oraz obiad w Salach Reprezentacyjnych Pałacu Larisha. Można też zapisać się do uczestnictwa zdalnego, uzyskując dostęp do transmisji konferencji (zob. Rejestracja).

Temat Konferencji

Tematem konferencji jest prawo deweloperskie po wejściu w życie nowej ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177).

Program Konferencji

8:00–9:00: Rejestracja uczestników

9:00–9:15: Otwarcie konferencji (prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński)

9:15–11:15: I. Panel: Dziesięć lat prawa deweloperskiego

1. Ocena poprzedniej ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

2. Zakres regulacji nowej ustawy  z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Uniwersytet Jagielloński)

3. Dyskusja

11:15–11:45: Przerwa kawowa

11:45–13:45: II Panel: Umowy zawierane przez deweloperów z nabywcami

1. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej (dr hab. Ewa Wojtaszek-Mik, Uniwersytet Warszawski)

2. Umowa rezerwacyjna (dr hab. Bartłomiej Swaczyna, Uniwersytet Jagielloński)

3. Umowa deweloperska, czyli co? (dr hab. Paweł A. Blajer, Uniwersytet Jagielloński)

4. Dyskusja

13:45–15:15: Przerwa obiadowa: obiad w Salach Reprezentacyjnych Pałacu Larischa

15:15–16:30: III Panel: Ochrona nabywcy w trakcie realizacji inwestycji

1. Ochrona wpłat nabywców i wierzycieli dewelopera (dr hab. Marcin Spyra, Uniwersytet Jagielloński)

2. Ujawnienie roszczeń z tytułu umowy deweloperskiej w księdze wieczystej (dr Barbara Jelonek-Jarco, Uniwersytet Jagielloński)

3. Dyskusja

16:30–17:45: IV Panel: Ochrona nabywcy po zakończeniu inwestycji

1. Odstąpienie od umowy deweloperskiej (dr Karolina Panfil, Uniwersytet Warszawski)

2. Rękojmia za wady lokali (prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński)

3. Dyskusja

17.45–18.00: Zakończenie konferencji