Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia

Terminy kolokwiów

W trakcie ćwiczeń zorganizowane zostaną:

 • na studiach stacjonarnych: cztery kolokwia zaliczeniowe
 • na studiach niestacjonarnych: trzy kolokwia zaliczeniowe

Terminy kolokwiów

Studia stacjonarne

 • 4-7 XII 2023 r.
 • 11-14 III 2024 r.
 • 15-18 IV 2024 r.
 • 20-23 V 2024 r.

Studia niestacjonarne

 • 14 I 2024 r. (w przypadku zajęć prowadzonych w tygodniu: 16 I 2024 r.)
 • 24 III 2024 r. (w przypadku zajęć prowadzonych w tygodniu: 26 III 2024 r.)
 • 19 V 2024 r. (w przypadku zajęć prowadzonych w tygodniu: 14 V 2024 r.)

Zasady zaliczania ćwiczeń

Za zaliczenie ćwiczeń student może otrzymać od 1 do 3 pkt na egzaminie w razie uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie. 

Studia stacjonarne:

Zaliczenie na 3 pkt:

 • duża aktywność na ćwiczeniach i zaliczone 3 kolokwia zaliczeniowe

Zaliczenie na 2 pkt:

 • duża aktywność na ćwiczeniach i zaliczone 2 kolokwia zaliczeniowe
 • mała aktywność na ćwiczeniach i zaliczone 3 kolokwia zaliczeniowe

Zaliczenie na 1 pkt:

 • mała aktywność na ćwiczeniach i zaliczone 1 kolokwium zaliczeniowe (w drugim semestrze)
 • duża aktywność na ćwiczeniach i zaliczenie jednego kolokwium (obojętnie, w którym semestrze)

 

Studia niestacjonarne

Zaliczenie na 3 pkt:

 • duża aktywność na ćwiczeniach i zaliczone 2 kolokwia zaliczeniowe

Zaliczenie na 2 pkt:

 • duża aktywność na ćwiczeniach i zaliczone 1 kolokwium zaliczeniowe (obojętnie w którym semestrze)
 • mała aktywność na ćwiczeniach i zaliczone 2 kolokwia zaliczeniowe

Zaliczenie na 1 pkt:

 • mała aktywność na ćwiczeniach i zaliczone 1 kolokwium zaliczeniowe (w drugim semestrze)