Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Tereszkiewicz, prof. UJ

e-mail: piotr.tereszkiewicz@uj.edu.pl

dyżur: środa, godz. 14:00 - 15:00, s. 205

wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa, 2001 r.) oraz Uniwersytetu w Oksfordzie (Magister Juris, 2005 r.). W 2005 r. obronił na WPiA UJ rozprawę doktorską „Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej” w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego „Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na UJ w 2015 r. na podstawie rozprawy „Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe”. 
Pracownik naukowy Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy) w latach 2008-2013. 
Pobyty badawcze m.in. w University of Michigan Law School (jako stypendysta NAWA) oraz na m.in. uniwersytetach w Augsburgu, Ferrarze, Indianie (Maurer Law School), Zurychu.  
Senior Research Affiliate w Instytucie Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Leuven (Belgia). 

zainteresowania naukowe:

 • prawo zobowiązań
 • prawo konsumenckie
 • usługi finansowe
 • prawo prywatne międzynarodowe
 • prawo porównawcze. 

Kierownik grantu badawczego NCN OPUS „Umowa ubezpieczenia w XXI w.”
Opiekun programu „Cyfrowa klinika prawa” na WPiA UJ.  
Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa w Warszawie


nr ORCID: 0000-0001-9022-2536

Piotr Tereszkiewicz is a Professor of Private Law at Jagiellonian University and a Senior Research Affiliate at the University of Leuven (Belgium). After obtaining his PhD at Jagiellonian University and a Magister Juris Degree at University of Oxford, Tereszkiewicz spent several years as a post-doctoral researcher at the University of Heidelberg, working on comparative contract law, funded by German Research Council (DFG). 
At Jagiellonian University, Tereszkiewicz teaches core private law courses (including the law of obligations and succession law), international commercial contracts as well as runs the EU-funded Digital Legal Clinic course. 
His published work deals with contract, commercial and consumer law, financial services regulation, usually from a comparative, international and European perspective. Tereszkiewicz has held visiting positions at several universities, including the University of Michigan Law School (Senior Grotius Research Fellow), Oxford University (Academic Visitor Programme), Mauer School of Law (Bloomington), Augsburg, Ferrara, and Zurich.
Principal Investigator in the Research Project “Insurance contract in the 21st century,” funded by the National Science Center in Poland. 
Board Member of the Polish Association of Law & Economics. 

Linki do stron zewnętrznych/External links:
https://orcid.org/0000-0001-9022-2536
https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Tereszkiewicz
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=635456

Wybrane publikacje:

 • Judicial Control of Arbitral Awards in Poland, w: L.A. DiMatteo, M. Infantino, N.M-P Potin (red.), The Cambridge Handbook of Judicial Control of Arbitral Awards, Cambridge University Press 2020, pp. 292-305 (z Jerzym Pisulińskim)
 • Digital Platforms. Regulation and Liability in EU Law, w: L.A. DiMatteo, M. Cannarsa, C. Poncibò (red.), The Cambridge Handbook of Smart Contracts, Blockchain Technology and Digital Platforms, Cambridge University Press 2019
 • Legacy by Vindication Under the EU Succession Regulation No. 650/2012 Following the Kubicka Judgment of the ECJ, European Review of Private Law, t. 27, 2019, z. 4 (z Anną Wysocką-Bar)
 • Taking the Prohibition of Unfair Commercial Practices Seriously, w: K. Mathis, A. Tor (red.), New Developments in Competition Law and Economics, Cham, Springer 2019, s. 91-106 (z M. J. Goleckim) 
 • Consumer protection in energy markets: selected insights from behavioural law and economics and regulatory practice, w: K. Mathis, B. R. Huber (red.), Energy law and economics, Cham, Springer 2018, s. 253–271 (z M. J. Goleckim)
 • Aufrechnung und Vertragsstrafe im polnischen Recht, w M. Gebauer, S. Huber (red.), Rechtsdurchsetzung durch Vertragsstrafe und Aufrechnung, Tübingen: Mohr Siebeck, s. 83-100
 • Lender liability for environmental damage: some preliminary thoughts on efficiency and justification, w: K. Mathis, B. R. Huber (red.), Environmental law and economics, Cham: Springer, 2017, s. 459-469
 • Kredyty walutowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia, w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa, Wolters Kluwer 2017, s. 1416–1428
 • Dispute on ritual slaughter, Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica, t. 16 (2017), z. 1, s. 3-8 (z K. Tereszkiewiczem i K. Choroszy)
 • Wybór prawa dla międzynarodowych umów handlowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, r. XXV (2016), z. 4, s. 925-939
 • Kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego w Holandii — historia, założenia oraz instytucje części ogólnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, r. XXV (2016), z. 1, s. 105-152
 • The Reform of Polish Sales Law – Re-implementing the Consumer Sales Directive, Journal of European Consumer and Market Law, t. 5 (2016), z. 4, s. 175-180
 • Instrumenty pochodne, w: S. Wlodyka, A. Szumanski (red.) System Prawa Handlowego, t. IV, M. Stec. (red.), Prawo instrumentów finansowych, CH Beck, Warszawa 2016, s. 749-825 
 • Digitale Inhalte nach britischem Consumer Rights Act 2015 unter dem Eindruck des Brexit, w: M. Kramme, C. Baldus, M. Schmidt-Kessel (red.), Brexit und die juristischen Folgen, Nomos, Baden Baden 2016, s. 279-296 (z R. Mańko) 
 • Neutral Third-Party Counselling as Nudge toward Safer Financial Products? The Case of Risky Mortgage Loan Contracts”, w: K. Mathis, A. Tor (red.), Nudging – Possibilities, Limitations, and Applications in European Law and Economics, Springer, Heidelberg New York 2016, s. 112-133 
 • Fremdwährungskredite als Frage des Verbraucherrechts: Eine Zwischenbilanz, w: B. Heiderhoff, R. Schulze (red.), Verbraucherrecht und Verbraucherverhalten. Consumer Law and Consumer Behaviour, Nomos, Baden-Baden 2016, s. 83-118
 • Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Die Haftung der OHG-Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten im polnischen Recht, Duncker & Humblot, Berlin 2009
 • Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Wolters Kluwer Polska 2008

Selected publications:

 • Judicial Control of Arbitral Awards in Poland, in: L.A. DiMatteo, M. Infantino, N.M-P Potin (eds.), The Cambrigde Handbook of Judicial Control of Arbitral Awards, Cambridge University Press 2020, pp. 292-305 (with Jerzy Pisuliński) 
 • Digital Platforms. Regulation and Liability in EU Law, in: L.A. DiMatteo, M. Cannarsa, C. Poncibò (eds.), The Cambridge Handbook of Smart Contracts, Blockchain Technology and Digital Platforms, Cambridge University Press 2019, pp. 153-169
 • Legacy by Vindication Under the EU Succession Regulation No. 650/2012 Following the Kubicka Judgment of the ECJ, European Review of Private Law, Vol. 27 (2019); issue 4, pp. 875-894 (with Anna Wysocka-Bar) 
 • Taking the Prohibition of Unfair Commercial Practices Seriously, in: K. Mathis, A. Tor (eds.), New Developments in Competition Law and Economics, Springer 2019, pp. 91-106 (with Mariusz J. Golecki)
 • Consumer Protection in Energy Markets: Selected Insights from Behavioural Law and Economics and Regulatory Practice, in: K. Mathis, B. R. Huber (eds.), Energy law and economics, Springer 2018, pp. 253-271 (with Mariusz J. Golecki)
 • Aufrechnung und Vertragsstrafe im polnischen Recht, in: M. Gebauer, S. Huber (eds.), Rechtsdurchsetzung durch Vertragsstrafe und Aufrechnung, Tübingen. Mohr Siebeck, pp. 83-100
 • Lender liability for environmental damage: some preliminary thoughts on efficiency and justification, in: K. Mathis, B. R. Huber (eds.), Environmental law and economics, Springer, 2017, pp. 459-469
 • Neutral Third-Party Counselling as Nudge Toward Safer Financial Products?, in: K. Mathis, A. Torr (eds.), Nudging - Possibilities, Limitations and Applications in European Law and Economics, Springer 2016, pp. 112-133
 • Fremdwährungskredite als Frage des Verbraucherrechts: Eine Zwischenbilanz”, in: B. Heiderhoff, R. Schulze (eds.), „Verbraucherrecht und Verbraucherverhalten. Consumer Law and Consumer Behaviour“, Nomos, Baden Baden 2016, pp. 83-118
 • The Reform of Polish Sales Law – Re-implementing the Consumer Sales Directive, Journal of European Consumer and Market Law, Vol. 5 (2016) issue 4, pp. 175-180
 • Schutz des Angehörigenbürgen durch Aufklärung und Beratung im Entwurf des Gemeinsamen Referenzrahmens (Draft Common Frame of Reference), Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP), Vol. 19 (2011), issue 4, pp. 851-873
 • Die Haftung der OHG-Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten im polnischen Recht, Duncker & Humblot, Berlin 2009