Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Szymon Romanow

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: szymon.romanow@uj.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 8:30 - 9:30, s. 205 po uprzednim umówieniu się

wykształcenie:

 • 2007-2012 studia magisterskie (prawo) na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 • 2012-2013 studia podyplomowe Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2013-2018 studia doktoranckie (nauki prawne) na Wydziale Prawa i Administracji UJ

zainteresowania naukowe:

 • prawo rzeczowe (w szczególności zabezpieczenia wierzytelności)
 • prawo zobowiązań
 • prawo porównawcze


nr ORCID: 0000-0002-5009-6640


wykaz publikacji:

monografie, komentarze

 • Przeniesienie wierzytelności hipotecznej, Warszawa 2019
 • Komentarz do art. 79-93 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (red. M. Habdas, M. Fras), Warszawa 2021
 • Zastaw i hipoteka, w: Praxis. Notariat. Czynności notarialne, red. A.J. Szereda, Warszawa 2021, s. 633-660
 • Komentarz do art. 12-17 ustawy o własności lokali, w: Ustawa o własności lokali. Komentarz, red. K. Osajda, B. Lackoroński, SIP Legalis 2022, wyd. 12

artykuły, glosy:

 • Zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez rodziców, Transformacje Prawa Prywatnego 2021, nr 1, s. 125-152
 • Recenzja: Das Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa. Jubiläumstagung der Forschungsstelle (2007–2012) am 8. und 9. November 2012 in Wien, herausgegeben von Rudolf Welser, Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Band IX, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2019, nr 4, s. 1057-1064
 • Przelew wierzytelności w zakresie przenoszącym sumę hipoteki. Glosa do wyr. SN z 21 września 2018 r., V CSK 449/17, Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 9, s. 38-45
 • Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa cywilnego, red. J. Pisuliński, Palestra 2019, nr 6, s. 102-127 (wraz z M. Berkiem)
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.02.2017 r., III CSK 133/16, Rejent 2018, nr 6, s. 114-132
 • Ochrona hipoteki, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2016, nr 2, s. 357-413
 • Dopuszczalność obciążenia hipoteką nieruchomości Skarbu Państwa – głos w dyskusji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2014, nr 3-4, s. 24-42

podręczniki:

 • Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami, red. B. Jelonek-Jarco, J. Zawadzka, F. Zoll, Warszawa 2018, ss. 322 (wraz z M. Berek, B. Jelonek-Jarco, T. Marek, H. Nowara-Bacz, M. Pecyna, P. Pietrołaj, Sz. Romanow, B. Skorek, J. Wróbel, J. Zawadzka, F. Zoll

inne publikacje

 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Akademicki projekt kodeksu cywilnego” (Kraków 25-26.05.2017 r.), Państwo i Prawo 2018, nr 2, s. 121-123
 • "Gra na zwłokę nie zatrzyma biegu przedawnienia, Rzeczpospolita (15.02.2022 r.)